Image

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на ринок праці в Україні

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс №10 міста Хмельницького

Автор: Галюс Вікторія Юріївна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: Хмельницька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено сучасному ринку праці У країни, та вплив пандемії коронавірусу Сovid-19 на ринок праці України. В ході наукової роботи нами досліджено поняття ринок праці, ряд функцій сучасного ринку праці. Під час проведення даного наукового дослідження нами були вивчені і проаналізовані питання трансформації ринку праці в Україні в умовах коронакризи. Для сучасного ринку праці України характерний дисбаланс між попитом та пропозиціею робочої сили, що призводить до підвищення структурного безробіття та негативно впливає на ефективність функціонування економіки, зниження виробництва товарів та послуг, скорочення ВBП. COVID-19 внюсить свої корективи в процеси врівноваження попиту та пропозиції на ринку праці України. Саме наявна епідеміологічна ситуація виявила неготовність української скономіки до швидких змін у всіх сферах життя, що призвело до скорочення обсягів виробництва, зниження потужностей, закриття підприсмств, шо призвело до дисбалансу попиту-пропозиції на ринку праці та вивільнення працівників. Головною тенденцією нинішнього ринку праці можна вважати зростання різних варіантів віддаленої роботи. I навіть піеля того, як гостра фаза карантину минула, дистанційна робота лише зміцнила свою актуальність. Під час карантину держава запровадила механізм виплат з часткового безробіття задля збереження робочих місць, але не слід забувати, що не всі працівники були офщійно працевлаштовані, а значить не всі отримають гарантовані виплати 3 метою з'ясування впливу карантину на зайнятість хмельничан нами було проведено опитування 200 батьків та вчителів НВКN10 м. Хмельницького. Стратегія розвитку України як незалежної і процвітаючої держави може здійснюватися лише за умови досягнення сфективного рівня зайнятості населения шляхом посилення активної політики держави на ринку праці через запровадження скономічного механізму регулювання ринку праці