Image

Цінова політика фірми

Навчальний заклад: Загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів «Фінансовий ліцей» Подільського району міста Києва

Автор: Романюк Катерина Григорівна

Відділення: Економіка

Секція: Мікроекономіка та макроекономіка

Область: м. Київ

Опис:

Формування і реалізація цінової політики фірми є одним з найбільш складних і важливих проблем. Вона повинна бути сформована таким чином, щоб встановлені ціни, з одного боку, забезпечували фірмі отримання цільового прибутку, з іншого – відповідали очікуванням споживачів, і при цьому забезпечувалося виконання поставлених виробничих завдань і покладених соціальних зобов'язань. Ефективність реалізації цінової політики залежить від різних чинників, в тому числі і від здатності фірми розробити гнучкий механізм ціноутворення. Отже дослідження економічної сутності та специфіки формування цінової політики і механізму ціноутворення на фірмі є актуальним у наш час. Тому дослідницьку роботу присвячено ціновій політиці фірми, а також наданню практичних рекомендацій з її формування. В роботі досліджено сутність економічних категорій «ціна» та «цінова політика», визначено їх функції та структуру; охарактеризовано основні методи визначення ціни товару; розкрито сутність цінової політики фірми та визначення її ефективності; охарактеризовано стан господарської діяльності досліджуваної фірми та проаналізовано ефективність її цінової політики; запропоновано напрями удосконалення цінової політики досліджуваної фірми для досягнення стратегічних цілей.