Image

Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор економічного розвитку в Україні

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №35" Кам'янської міської ради Дніпропетровської області

Автор: Міхальова Мар'яна Олександрівна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Дніпропетровська

Опис:

Динамічні курсові коливання на валютному ринку країни безпосередньо відображаються на кількісних та якісних показниках функціонування її економічної системи. Процеси девальвації і ревальвації здатні впливати як на експортно-імпортні відносини між країнами , так і на макроекономічні та мікроекономічні показники в державі та на добробут домогосподарств. В останні роки в Україні спостерігається різка девальвація національної валюти, що негативно впливає на її економічний розвиток. Саме тому важливого значення набуває дослідження визначальних факторів впливу на валютне курсоутворення та огляд ефективних інструментів стабілізації валютного курсу. Поставлені наступні завдання: 1. Розглянути теоретичні засади формування валютного курсу та управління ним. 2. Ознайомитися з теоріями утворення валютного курсу. 3. Проаналізувати динаміку валютного курсу в Україні за період останніх років. 4. Оцінити тиск інфляції на валютний курс за допомогою економіко-математичної моделі за період 2010-2020 рр та розробити прогноз очікуваних взаємовпливів на 2021 р. В Україні під впливом даних чинників протягом останніх років відбувалася девальвація національної валюти. У 2020 році ситуація стрімко погіршилася в багатьох країнах світу та в Україні зокрема через падіння на світових ринках цін на нафту та біржових індексів (розірвання домовленостей ОПЕК+, "чорний четвер" 12 березня 2020 року), ажіотажний попит населення на іноземну валюту в банках на фоні запровадження карантину через пандемію COVID-19. Одним із значущих чинників впливу на валютний курс є інфляційні процеси в країні. У результаті розрахунків економіко-математичної моделі визначені тиск інфляції на валютний курс і навпаки. Слід зазначити, що даний аналіз вдало ілюструє гостру необхідність стримання інфляційних процесів в Україні. Зважаючи на очікуваний тиск рівня інфляції на валютний курс у 2021 році у 37, 27 % учасники валютного ринку можуть вдало прогнозувати та планувати валютні операції. За результатами проведеного дослідження щодо тенденції змін валютного курсу гривні та чинників впливу на нього для його стабілізації є необхідність: - управління плаваючим валютним курсом з метою недопущення його різких стрибків і збереження оптимальної динаміки реального обмінного курсу гривні шляхом зниження темпів інфляції; - покращення загальних макроекономічних показників. - використання основних інструментів стабілізації валютного курсу з урахуванням їх недоліків та переваг; Тож, стабілізація валютного курсу є вагомим інструментом державної політики, як одного з основних складових економічного розвитку країни