Image

Тенденції розвитку стартапів в Україні

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Цибрієнко Єлизавета Андріївна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено проблематиці стартап-руху в Україні та специфіці розвитку стартап-компаній в Україні. Проаналізовано поняття стартапу, його характерні риси та роль у сучасній економіці світу та, зокрема, України. Виявлено багато спільних рис серед гучних стартапів минулого, які залучили багато венчурних інвестицій. Запропоновано шляхи до покращення ситуації з фінансуванням стартап-компаній в Україні, ідеї для уряду щодо залучення більшої кількості креативної молоді до створення стартап-проєктів та допомоги з їх масштабуванням. Наведено приклади як можна підтримати такі бізнес-проєкти, таким чином залучивши велику кількість кваліфікованих кадрів. Під час дослідження було виявлено основні навички, якими повинен володіти перспективний стартапер, наведено багато прикладів історій побудови вдалої кар’єри відомих людей. У своїй праці ми прояснили стадії розвитку стартапу, схарактеризували його визначення та детально дослідили літературу відомих бізнес-аналітиків, їх теорії згідно проблемного запитання. Також було сформовано основні групи інтересів глобального ринку стартапів, актуальні напрямки розвитку проєкту. При виконанні науково-дослідницької роботи було використано комплексні методи дослідження, такі як: аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння та теоретичний метод.