Image

Механізм управління державним боргом в економіці України

Навчальний заклад: Дрогобицький ліцей Дрогобицької міської ради Львівської області

Автор: Попова Олена Олександрівна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Львівська

Опис:

На сучасному етапі державний борг є невід’ємним елементом економік більшості країн світу і виступає вагомим інструментом макроекономічної політики держави. Використання боргових джерел фінансування дефіциту державного бюджету має менш негативні наслідки для фінансової системи держави порівняно з додатковою емісією грошей чи підвищенням рівня оподаткування. Але водночас нераціональне нарощування державного боргу, неефективне використання позичених коштів та відсутність системного підходу до здійснення політики державних запозичень здійснюють дестабілізуючий вплив на економіку країни. Сьогодні в Україні, за умов хронічного дефіциту бюджету, значного накопиченого державного боргу та зростання залежності від зовнішніх кредиторів, вкрай важливим є пошук шляхів удосконалення політики управління державними боргом. Науково-дослідна робота складається з трьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам дослідження державного боргу. У другому розділі здійснено економіко-статистичний аналіз державного боргу України, а в третьому розділі запропоновано та обґрунтовано напрями удосконалення політики управління державним боргом України. В роботі набуло подальшого розвитку розкриття особливостей формування державного боргу в Україні, визначено основні причини його виникнення та вказано можливі шляхи удосконалення політики управління державною заборгованістю.