Image

Використання теорії ігор для вибору оптимального рішення

Навчальний заклад: Лисичанський багатопрофільний ліцей Лисичанської міської ради Луганської області

Автор: Коротун Макар Денисович

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Луганська

Опис:

Мета роботи - показати, яким чином теорія прийняття рішень може бути використана на практиці і як у ній застосовуються математичні знання. Об'єкт дослідження – теорія прийняття рішень. Предмет дослідження - теорія ігор, як теорія математичних моделей прийняття оптимального рішення в умовах невизначеності. Завдання: Проаналізувати наукову літературу, присвячену теорії прийняття рішень. Описати постановку задачі прийняття рішення математичною мовою. Розглянути деякі математичні методи розв'язання задачі прийняття рішення.Навести приклади практичних задач, що розв’язуються за допомогою теорії ігор.