Image

Розвиток криптовалют у сучасній системі грошового обігу

Навчальний заклад: Харківський навчально-виховний комплекс №45 «Академічна гімназія» Харківської міської ради Харківської області

Автор: Берестова Альона Олегівна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Харківська

Опис:

Актуальність теми обумовлюється тим, що за умов сучасної економіки та розвитку технологій змінюються грошові засоби та принципи грошового обігу, що потребує удосконалення теоретичних та методичних підходів цієї галузі; а стрімкий розвиток нових платіжних засобів потребує всебічного наукового вивчення даного явища. Метою наукової роботи було обрано дослідження розвитку криптовалют у сучасній системі грошового обігу. У рамках роботи було проаналізовано історію грошей в цілому, уточнено основні події, які вплинули на історію грошей, проаналізовано розвиток валют; було розлянуто історію розвитку найвідоміших у світі криптовалют, проаналізовано основні відмінності між різними криптовалютами, узагальнено поняття криптовалюти та проаналізовано графіки зміни їх цін; побудовано моделі розвитку криптовалют, які моделюють життєвий цикл/визначення трендів за згладжувальним фільтром/на основі побудови економіко-математичних моделей авторегресії та розподіленого лагу. Елемент наукової новизни отриманих результатів полягає в розробці методичного підходу прогнозування розвитку криптовалют у сучасній системі грошового обігу, що, на відміну від відомих, базується на використанні теорії життєвого циклу технологій та інновацій; та дозволяє визначити зміни криптовалютами одна одної та інших платіжних засобів, потреби в окремих криптовалютах.