Image

Вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України

Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс №10 міста Хмельницького

Автор: Ваврічен Вікторія Олексіївна

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Хмельницька

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України. Сучасний світ сьогодні все більше зазнає агресивного впливу різних факторів зовнішнього середовища, що несуть загрозу не тільки життю і здоров’ю населення планети, а й бізнесу. Пандемія коронавірусу COVID-19, що охопила світ, створила цілий ряд різнопланових загроз для розвитку української економіки. Епідемія COVID-19 загострила наявні структурні проблеми української економіки, зокрема, вузький внутрішній ринок для вітчизняних виробників, низьку частку доданої вартості у продукції, значну імпортозалежність особливо по сировинних товарах тощо. Українська економіка, зважаючи на її відкритість, і надалі розвиватиметься значною мірою під впливом зовнішніх умов, які характеризуватимуться поступовим відновленням, починаючи з 2021 року, та подальшим зростанням світової економіки, у тому числі основних торговельних партнерів України на тлі активної вакцинації населення та подолання наслідків впливу пандемії коронавірусу COVID-19. В ході наукової роботи нами досліджено фінансові наслідки впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України та обґрунтовано ряд антикризових заходів, спрямованих на подолання викликів. За наслідками проведеного наукового дослідження нами розроблені поради підприємцю, як себе поводити під час коронавірусного карантину.