Image

Грошово-кредитне регулювання Національного банку України у кризовий період

Навчальний заклад: Ліцей «Наукова зміна» міста Києва

Автор: Чернов Олександр Сергійович

Відділення: Економіка

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: м. Київ

Опис:

Кризові явища в економіці делалі частіше стають невід’ємною її ознакою. Найбільш чутливою до кризи є грошово-кредитна система. Порушення та диспропорції, що виникають в зв’язку з цим, призводять до важливих соціально-економічних наслідків, зокрема зростанню інфляції і падінню рівня життя населення. Тому вчасне й ефективне застосування інструментів грошово-кредитного регулювання може значною мірою нівелювати причини та наслідки економічної кризи, забезпечить подальший сталий економічний розвиток. Дана обставина зумовлює актуальність теми, обраної для дослідження. Робота має на меті розкриття дій Національного банку України під час економічної кризи, а також визначити найбільш ефективні умови їх застосування. В ході проведеного дослідження обґрунтовано необхідність вдосконалення грошово-кредитної політики НБУ, підвищення ефективності використання складових монетарної політики, комплексного застосування методів грошово-кредитного регулювання, що має забезпечити, в кінцевому підсумку, вихід економіки країни з кризи. Також запропоновані конкретні шляхи покращення грошово-кредитного регулювання НБУ.