Image

Гендерний баланс у провідних онлайн-медіа. Порівняльний аспект

Навчальний заклад: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка міста Києва

Автор: Маярчук-Диса Аліса Максимівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Журналістика

Область: м. Київ

Опис:

Дослідження "Гендерний баланс у провідних онлайн-медіа. Порівняльний аспект" покликане встановити, чи відбулися зміни у використанні слів на позначення жінок різних професій та посад у досліджуваних онлайн-виданнях з 2018 по 2020 рр. Тема гендерно інклюзивної лексики наразі є актуальною, адже зараз стає все менше перепон для жінок у всіх професіях, проте ці зміни до останнього часу майже не відображалися в медіа, попри наявність такого потужного інструменту в українській мові, як фемінітиви. Для досягнення мети дослідження було проведено кількісний і якісний аналіз відповідного гендерного представництва жінок чи/та ігнорування феміністичної лексики в українських онлайн-медіа в період 15-17 жовтня 2018 р. та 12-14 жовтня 2020 р., та на основі отриманих даних визначено тенденції в застосуванні гендерно чутливої мови українськими ЗМІ. Головними тенденціями у використанні гендерованої лексики в досліджуваних ЗМІ є скорочення частки матеріалів, де всі експертки та героїні представлені за допомогою маскулінітивів, та загальне збільшення використаних фемінітивів. Також характерним є вжиток переважно усталених форм фемінітивів, які утворюються за допомогою суфікса -к-, та менше використання новіших форм, наприклад, тих, що утворені за допомогою суфікса -ин-(я). З отриманих результатів можна побачити, що українські онлайн-ЗМІ за останні роки все більше стали вживати гендерно інклюзивну лексику, що в тому числі може вплинути на бачення ролі жінки в суспільстві.