Image

Освітнє середовище науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» як фактор розвитку критичного мислення у здобувачів освіти

Навчальний заклад: Ліцей №13 міста Ковеля Волинської області

Автор: Сорокіна Марія Ігорівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Волинська

Опис:

Метою нашого науково-дослідницького проєкту було дослідити особливості розвитку критичного мислення здобувачів початкової освіти проєкту «Інтелект України» та визначити основні тенденції освітнього середовища «Інтелект України» як сукупності об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, важливих умов для формування та розвитку особистості в соціальному оточенні. У процесі проведення дослідження для нас було важливо визначити такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. Експеримент ми проводили протягом І семестру 2020-2021 навчального року на базі ліцею №13 м. Ковеля. У дослідженні брали участь 136 учнів 4-х класів: 26 учнів 4-А класу, який навчається за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» та 110 учнів інших 4-х класів цього ж навчального закладу. Формувальний етап дослідження ми здійснювали під час відвідування інтегрованих уроків 4-А класу. Після проведення дослідження в контрольному етапі було визначено попередні рівні навчальних досягнень здобувачів освіти з 3-ьох предметів: читання, «Людина і світ» та природознавтсво, математика, які ввійшли до експериментальної програми. Отримані результати свідчать: рівень засвоєння матеріалу в учнів 4-А класу значно кращий, ніж в учнів інших 4-х класів, завдяки впровадженню інтегрованого навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». На підставі цього можемо стверджувати, що теоретичні аспекти нашого дослідження підтверджені практикою.