Image

Принципи педагогічної взаємодії з поколінням Z

Навчальний заклад: Білоцерківська спеціалізована школа I-III ступенів №1 з поглибленним вивченням слов'янських мов Білоцерківської міської ради Київської області

Автор: Бицюра Артем Сергійович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Київська

Опис:

Представлений мною постер стисло відображає зміст проєкту:"Принципи педагогічної взаємодії з поколінням Z" Дослідницьку роботу присвячено аналізу особистостей дітей покоління Z, систематизації рекомендацій зарубіжних і вітчизняних науковців щодо ефективності взаємодії з такими дітьми в навчанні, вихованні й соціалізації. Актуальність дослідження зумовлена сучасними тенденціями світового розвитку, які визначають освіту чільним фактором прогресу. Саме тому освіта сьогодення характеризується словами «трансформація», «інформатизація», «інтеграція», «ґаджеталізація», а шляхи її подальшого розвитку є об’єктом досліджень багатьох науковців. Освіта має бути орієнтована не так на засвоєння вже відомого, скільки на пошуки нового; повинна формувати в учнів не уміння пристосовуватись до вже існуючих практик, а створювати умови для різностороннього розвитку для кожної окремої особистості. Вище окреслене якраз і обумовлює інтерес до особливостей покоління Z, усвідомлення і врахування яких сприятиме підвищенню якості освітнього процесу. У роботі досліджені основні чинники покоління Z. Порівняні результати проведеного дослідження з основними чинниками світових науковців. Проаналізовано специфічні особливості поведінки та навчання дітей віком 11-13 та 15-17 років. Запропоновано методичні прийоми та способи ефективної педагогічної взаємодії, які впливатимуть на освітній процес «зетів». Доведена ефективність педагогічної взаємодії з учнями покоління Z.