Image

Формування соціальної компетентності підлітків засобами проєктної діяльності

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області

Автор: Філіпенко Дар’я Ігорівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню педагогічних умов формування соціальної компетентності підлітків засобами проєктної діяльності. Узагальнення результатів досліджень потенціалу проєктної діяльності та експерименту, дозволило визначити педагогічні умови, реалізація яких спрямована на підвищення ефективності формування соціальної компетентності:  врахування інтересів, здібностей, наявний рівень компетентності підлітків при організації і здійсненні проєктної діяльності;  спрямування кожного етапу проєктної діяльності на поглиблення наявних та набуття підлітками нових соціальних знань, умінь, якостей;  забезпечення психолого-педагогічного супроводу участі підлітків у проєктній діяльності, спрямованого на усунення перешкод, що заважають їм її здійсненню. Перевірку ефективності обґрунтованих педагогічних умов здійснено на основі порівняння результатів діагностики рівня соціальної компетентності підлітків експериментальної та контрольної групи одержаних до та після їх апробації, відповідно у грудні 2019 та листопаді 2020 року. Зіставлення одержаних результатів двох діагностик засвідчило позитивну динаміку рівнів прояву показників когнітивного, ціннісно-мотиваційного, поведінково-комунікативного компонентів соціальної компетентності в учнів експериментальної та майже відсутність таких змін у контрольній групі.