Image

Дослідження дієвих механізмів "розвантаження" учнівського портфеля як засіб оптимізації сучасного освітнього процесу

Навчальний заклад: Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 імені С. С. Гулака-Артемовського Городищенської міської ради Черкаської області

Автор: Іохім Максим Сергійович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Педагогіка

Область: Черкаська

Опис:

Наукову роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню й експериментальному дослідженню взаємозв'язків між вагою учнівського портфеля та оптимальною організацією сучасного освітнього процесу, визначенню можливих варіантів запобігання його перевантаженості. Необхідність пошуку дієвих механізмів „розвантаження“ учнівського портфеля, нагальна потреба в приведенні його ваги до визначених санітарно-гігієнічних норм зумовлює актуальність нашого дослідження. Розгляд цього питання дає змогу об'єктивно вивчити думки учасників освітнього процесу та громадськості щодо ваги учнівського портфеля, розширити наші уявлення про його різновиди, призначення, визначити основні правила вибору й ризики для здоров'я школярів. У ході роботи розкрито сутність поняття «учнівський портфель», здійснено історичну ретроспективу та ґрунтовно досліджено ергономічність дизайну, проведено експериментальне дослідження щодо встановлення взаємозв’язків між вагою учнівського органайзера та оптимальною організацією сучасного освітнього процесу, визначено дієві механізми його „розвантаження“ та перспективи їх реалізації в умовах модернізації галузі освіти. Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні передумов щодо збереження здоров'я здобувачів освіти шляхом застосування дієвих механізмів „розвантаження“ учнівського портфеля. Матеріали дослідження сприяють комплексному вирішенню глобальних питань щодо оптимальної організації сучасного освітнього процесу за умови спільних злагоджених дій адміністрації закладів освіти, педагогічних колективів, здобувачів освіти, батьків, громадськості, відповідних державних відомств й установ.