Image

Дослідження динаміки сонячної активності методами стохастичного аналізу

Навчальний заклад: Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міської ради

Автор: Мартинюк Софія Андріївна

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Рівненська

Опис:

Робота присвячена дослідженню фрактальних властивостей часових рядів, які відображають процеси сонячної активності, та визначенню їх основних параметрів. Методами спектрально-кореляційного аналізу виявлено низькочастотні компоненти спектру сонячної активності, які відповідають циклам Швабе та Глейсберга. Показано особливості застосування методу нормованого розмаху Херста для розрахунку й аналізу фрактальних характеристик динаміки сонячної активності. Визначено параметр Херста і фрактальні характеристики часових рядів, що описують процеси сонячної активності. Встановлено персистентний характер поведінки часового ряду чисел Вольфа і доведено наявність у його динаміці «довготривалої» позитивної пам’яті. Досліджено залежність параметра Херста від довжини ряду та проведено оцінку глибини пам’яті часового ряду чисел Вольфа, встановлено наявність у його структурі квазіперіодичних циклів різної довжини.