Image

Позитивна дискримінація та позитивні дії держави у механізмі забезпечення рівних прав і свобод людини і громадянина

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти "Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів" Дніпровської міської ради

Автор: Ночовка Анна Владиславівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Дніпропетровська

Опис:

Формальна рівність не завжди здатна ефективно гарантувати особам однакові права та можливості їх реалізації. Дослідники в галузі прав людини все частіше вказують на необхідність доповнення її субстантивною рівністю, у реалізації якої важливе місце посідає позитивна дискримінація. Тому в роботі було уперше запропоновано стандарти та умови правильного застосування позитивних дій; зроблено висновки про те, що реалізація позитивних дій має базуватися на основі принципів верховенства права, законності, легітимності, пропорційності та достатності; вироблено авторські рекомендації щодо гармонізації національного законодавства у сфері застосування позитивної дискримінації в Україні. Удосконалено висновки про особливості захисту осіб, які перебувають у менш сприятливих умовах, ніж інші члени суспільства; узагальнення щодо реалізації фактичної рівність, які реалізується за допомогою позитивної дискримінації; поняття позитивної дискримінації як можливості застосування спеціальних юридичних заходів, які спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями різних категорій осіб реалізовувати рівні права через усталені стереотипи, практики чи традиції, що склалися у суспільстві, та виконують функцію правової компенсації певним категоріям осіб з метою якнайшвидшої ліквідації наслідків соціальної нерівності. Сформульовано такі рекомендації: узгодити українське законодавство в сфері позитивної дискримінації з конституційними принципами рівності, міжнародними нормами та стандартами; розробити комплексні поправки до антидискримінаційного законодавства, з урахуванням визначення поняття «позитивна дискримінація», її тлумачення та стандартів ідентифікації; забезпечити загальні стандарти та принципи застосування позитивних дій.