Image

Народний суверенітет: законодавчі засади реалізації на місцевому рівні в Україні

Навчальний заклад: Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 Рубіжанської міської ради Луганської області

Автор: Парамоненко Марiя Миколаївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Луганська

Опис:

Процеси демократизації української держави і децентралізації публічної влади вимагають пошуку оптимальної моделі реалізації народного суверенітету на місцевому рівні, закріплення її засад у правовому полі. Саме тому метою нашого дослідження  є визначення сучасного стану нормативно-правового забезпечення реалізації народного суверенітету на місцевому рівні в Україні,  а також розроблення  пропозицій щодо його вдосконалення. У роботі подано системний аналіз сучасного стану нормативно-правового регулювання реалізації народного суверенітету на місцевому рівні в Україні. На основі цього аналізу  сформульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення вітчизняного законодавства в частині забезпечення реальної здатності територіальних громад здійснювати свою владу, в першу чергу використовуючи форми безпосередньої демократії.