Image

Реалізація права на участь учнівської молоді у житті громади

Навчальний заклад: Очаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта Очаківської міської ради Миколаївської області

Автор: Віняр Олександра Дмитрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Миколаївська

Опис:

Метою дослідження є аналіз чинного законодавства України та міжнародного права та дослідження теоретико - правових засад реалізації права на участь учнівської молоді у житті територіальної громади. Робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі переосмислення ролі права на участь дітей від 14 до 17 років, які є найменш задіяними у суспільно-політичному житті та реформаційних процесах,що відбуваються в Україні. Для реалізації дослідницької мети визначені такі завдання: систематизувати понятійно-категорійний апарат та з’ясувати характеристики права дітей та молоді на участь як суспільного явища в Європі та Україні. Автор узагальнила європейські та вітчизняні стандарти забезпечення права на участь молоді в місцевому самоврядуванні; охарактеризувала механізми забезпечення та стан участі учнівської молоді в житті громади держав-членів ЄС та України; розробила пропозиції щодо вдосконалення механізмів забезпечення участі молоді в житті громади міста Очакова. Автором запропоновано заходи щодо покращення реалізації права на участь дітей та молоді, проаналізовано міжнародні стандарти щодо дотримання прав на участь дітей та молоді; досліджено питання реалізації та використання даного права в Європі та Україні.