Image

Правові основи взаємодії Національної поліції України з громадськістю в правоохоронній діяльності

Навчальний заклад: Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської територіальної громади Сумської області

Автор: Браташ Людмила Євгенівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Сумська

Опис:

В останні роки питання взаємодії Національної поліції України з громадськістю в правоохоронній діяльності досліджували багато відомих дослідників, однак воно не було розкрите повністю. У роботі розкрито зміст поняття взаємодії між Національною поліцією та громадськістю; розроблено теоретичні та практичні рекомендації, щодо вдосконалення адміністративно-правового статусу взаємодії; представлено нові шляхи реформ до законодавства; проведено аналіз засад і принципів організації та діяльності поліції. Метою наукового проєкту є дослідження адміністративно-правових основ та сутності взаємодії Національної поліції України з громадськістю на основі чинного законодавства та зарубіжного досвіду. Зроблено висновки, що діяльність національної поліції, яка базується на співпраці з громадськістю та спрямована на попередження правопорушень, є нагальною потребою сьогодення. Ця проблема вимагає більш широкого розгляду і комплексного підходу до її вирішення. Одним із способів вирішення питання є розробка нових та вдосконалення існуючих стратегій співпраці поліції з населенням, вдосконалення форм і методів взаємодії, що сприятиме покращенню співробітництва та підвищенню ефективності роботи поліції.