Image

Електронна демократія та шляхи її реалізації в Україні

Навчальний заклад: Уманська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області

Автор: Лісовський Данііл Олександрович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Черкаська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню електронної демократії та шляхів її реалізації в Україні. Джерельна база дослідження включає три групи джерел: чинні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти з питань е-демократії; праці сучасних науковців з досліджуваної теми; матеріали місцевих органів влади, зокрема рішення Уманської міської ради та виконавчого комітету Уманської міської ради. Демократичний устрій суспільства передбачає можливість громадянам держави різними засобами та формами приймати участь в управлінні державними справами у тому числі і за допомогою принципів е-демократії. Найбільшої популярності у світі набувають такі інструменти е-демократії, як е-голосування, е-звернення, е-консультації, е-референдум. Тому вкрай важливим для України є використання міжнародного досвіду впровадження вже перевірених та найбільш перспективних форм е-урядування Вперше, досліджено досвід Уманської міської ради з використання форм е-демократії для поглиблення співпраці з мешканцями територіальної громади. Встановлено, що найбільшої популярності серед жителів Умані набула така форма е-демократії, як «Бюджет співучасті». Саме з метою реалізації даної форми було зроблено міську цільову програму «Громадський бюджет міста Умань» на 2019-2023 рр.», що передбачає залучення жителів міста до процесів місцевого управління та формування бюджету. Ефективною системою взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості стало створення у 2015 році сайту Уманської міської ради, Електронної громадської приймальні, запровадження елементів е-опитування з найважливіших питань діяльності громади. Незважаючи на швидке поширення, сьогодні в Україні недостатньо відбувається застосування інструментів е-демократії органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також використання цих інструментів безпосередньо громадянами, що пов’язано як з необхідністю удосконалення нормативної бази, так і розвитком інфраструктури.