Image

Правовий захист рослинного світу

Навчальний заклад: Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області

Автор: Добрянський Павло Григорович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: Чернівецька

Опис:

Криза екологічного середовища також поглибилась екологічно-техногенними катастрофами та нехтуванням об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу нашої держави. З метою охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, як невід’ємної умови сталого економічного та соціального розвитку України, на теренах нашої держави вже здійснюється екологічна політика, яка спрямовується на відтворення природних ресурсів. Загальні вимоги до охорони та відтворення природних ресурсів закріплені практично в усіх основних природоресурсних законодавчих актах. Разом із тим, єдиного підходу до розуміння найефективніших стратегій охорони об’єктів рослинного світу так і не сформовано, ані в правовому полі України, ані в доктрині екологічного права. Проблема збереження рослинного світу та досліджень в цій галузі є надзвичайно актуальною, життєво важливою. Її вирішення потребує включення спеціалістів різних галузей: екологів, економістів, біологів, юристів. Наукове узагальнення інформації в галузі охорони популяцій окремих видів рослин і грибів відображається в Червоних книгах — Міжнародного Союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП), Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також окремих країн. Проте самого визначення та закріплення на законодавчому рівні об’єктів рослинного світу, які потребують захисту недостатньо. Необхідне чітке визначення понять, системний підхід, який включав би комплекс заходів, закріплених в законодавстві, спрямованих на охорону та дієвий механізм їх реалізації, що гарантується державою.