Image

Актуальні проблеми правового регулювання евтаназії в Україні та окремих зарубіжних державах

Навчальний заклад: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Автор: Яковенко Анна Сергіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Правознавство

Область: м. Київ

Опис:

У роботі досліджено поняття евтаназії, її класифікацію та історичний аспект формування. Як результат, було запропоновано визначення евтаназії, критерії для її класифікації, узагальнено еволюцію явища. Вивчено чинне законодавство України в питанні правового регулювання евтаназії, зокрема виокремлено особливості її регламентації нормами Конституції України, Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Досліджено досвід окремих зарубіжних держав (Великої Британії та Федеративної Республіки Німеччини) у цій сфері, а саме: правовий статус евтаназії та суміжних з нею діянь, кримінально-правову оцінку евтаназії, караність діяння, проблемні аспекти закріплення інституту. Були виокремлені наявні проблеми правового регулювання евтаназії в Україні. На підставі аналізу рішень ЄСПЛ за відповідним предметом розгляду («The End of Life»), зарубіжного досвіду і національного законодавства України авторкою були запропоновані шляхи вирішення актуальних проблем правового регулювання евтаназії в Україні.