Image

Фріланс як тип зайнятості для сучасної молоді

Навчальний заклад: Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Автор: Чаюн Дар'я Сегріївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Соціологія

Область: Дніпропетровська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено фрілансу як типу зайнятості, а саме ставленню сучасної шкільної молоді до нього, яка проходить соціалізацію в умовах інформаційного суспільства. Саме інформаційне суспільство стало підґрунтям виникнення віртуального ринку, частиною якого став фріланс. Сучасна молодь, яку сьогодні визначають як покоління Z, ставить під сумнів дії старшого покоління, мріє про вільний розвиток та комфортні умови праці. На цій підставі фріланс як соціальне явище набуває свого поширення серед старшокласників, що постають перед вибором майбутньої професії. До того ж, в умовах сьогоденних реалій, пов’язаних з карантинними обмеженнями через пандемію Covid-19, виникають як кризові явища у діяльності підприємств, так і сприятливі умови щодо розвитку індустрії фрілансу. В цілому результати дослідження підтверджують, що українські старшокласники та школярі за кордоном мають позитивне ставлення до такого типу зайнятості. Слід зазначити, що вагома частка респондентів вже має досвід чи планує спробувати власні сили на поданій біржі, яка може забезпечити комфортні умови праці, гнучкий графік та високі прибутки (що школярі вважають найважливішими факторами під час вибору професії). Фріланс можна вважати влучним типом зайнятості саме для сучасної шкільної молоді.