Image

Транспортна задача та методи її розв'язування

Навчальний заклад: Відокремлений структурний підрозд «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Автор: Богданов Ілля Сергійович

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: Хмельницька

Опис:

Мета дослідження: вивчення транспортних задач як розділу матмоделювання; дослідження різних типів транспортних задач і побудова їх математичних моделей; аналіз особливостей моделей та основних принципів і алгоритмів їх розв’язування Об’єкт дослідження: Двох- та триіндексні транспортні задачі та методи їх розв’язування.