Image

Соціальна реклама як метод профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі

Навчальний заклад: Новопетрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No1 Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області

Автор: Кривульська Дар'я Святославівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Соціологія

Область: Київська

Опис:

Наукову роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та емпіричному дослідженню соціальної реклами як методу профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі. Розглянуто роль соціальної реклами в системі масових комунікацій. Виокремлено зміст, сутність, призначення та інформаційні можливості соціальної реклами. З’ясовано, що соціальна реклама є різновидом некомерційної реклами, яка розробляється і розповсюджується з інформативною, виховною метою, для зміни цінностей, ціннісних орієнтацій, свідомості та стилю поведінки. Соціальну рекламу охарактеризовано як інноваційний метод профілактики. Розглянуто можливості застосування соціальної реклами щодо підліткового тютюнокуріння. Акцентовано увагу на тому, що головним завданням соціальної реклами є не лише привернення уваги до проблеми, а й активне сприяння її вирішенню. Здійснене емпіричне дослідження дозволило визначити рівень впливу соціальної реклами на поведінку сучасних підлітків, а також виділити потенційні можливості застосування соціальної реклами у профілактичній роботі (на прикладі підліткового тютюнокуріння). Ми дійшли висновків, що соціальна реклама може бути дієвим профілактичним інструментом, який допомагає формувати світоглядні позиції підростаючого покоління та спонукає до соціально активної відповідальної поведінки