Image

Гендерні стереотипи та становище жінки-мусульманки в українському суспільстві

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Горбенко Вероніка Анатоліївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Соціологія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено історії та сьогоденню мусульман в Україні, при цьому окрема увага приділяється мусульманській общині Кіровоградщини. Також аналізуються правові, релігійні та соціологічні аспекти становища жінок-мусульманок в Україні, висвітлюються основні стереотипи, пов’язані з розподілом гендерних ролей в цій релігії, досліджується зміна ставлення з боку суспільства до ісламу та місця жінки в ньому на основі соціологічних опитувань та вивченні інтерв’ю жінок, що перейшли в іслам з християнства або є мусульманками від народження. У дослідженні стверджується, що в Україні існує досить високий рівень релігійної толерантності, мусульмани не відчувають серйозних утисків за свої релігійні переконання з боку українського суспільства, вільно здійснюють свої релігійні ритуали та відзначають свята. На підтвердження тези про релігійну толерантність українського суспільства були наведені дані соціологічних досліджень, в тому числі й анкетування, проведеного авторкою серед своїх однолітків та жінок старшого віку. Результати досліджень доводять в цілому позитивне ставлення українців до представників інших релігій і зокрема мусульман.