Image

Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства

Навчальний заклад: Чорнобаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області

Автор: Брага Аліна Юріївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Соціологія

Область: Черкаська

Опис:

Проаналізувавши існуючі дослідження, ми дійшли до висновку, що сьогодні наша країна у питаннях деінституціалізації та розвитку сімейних форм виховання використовує позитивний досвід європейських та світових країн. Вивчення і компаративний аналіз існуючих соціологічних досліджень ціннісних орієнтацій українців та проведені власні дослідження настроїв пересічних громадян, старшокласників, опікунів та усиновителів дають підстави вважати, що найбільш суттєвими причинами наявності соціальних сиріт є зниження рівня мοральнοсті в сім’ї та соціумі. На основі зібраного матеріалу нами були змодельовані SWOT - аналіз системи соціального захисту дітей на рівні Черкаської області та маршрутна карта розвитку сімейних форм виховання в Чорнобаївській територіальній громаді. Також розроблені пріоритетні напрямки роботи служб у справах дітей, органів опіки і піклування, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо зменшення кількості дітей, що потребують особливої уваги суспільства та вирішенню проблеми подолання дитячої бездоглядності в Україні.