Image

Реалізація принципів толерантності у формуванні конфесійної ідентичності

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради" Волинської області

Автор: Бірук Дмитро Олександрович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Волинська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено питанню реалізації принципів толерантності в процесі конструювання та утвердження конфесійної ідентичності. Проаналізовано основні підходи у визначенні поняття «толерантність». Встановлено, що часто толерантність розглядається як терпимість, або лише декларується, та не має практичної реалізації. Зосереджено увагу на розкритті сутності релігійної ідентичності та висвітлено її класифікацію. Встановлено, що конфесійна ідентичність є різновидом релігійної, яка репрезентується конфесійною приналежністю людини. Акцентовано увагу на тому, що конфесійна ідентичність конструюється не тільки на схожості, але й відмінності (за принципом «тільки ми, а не вони»), що обумовлює виникнення міжконфесійних конфліктів. Досліджено можливі варіанти та шляхи толерантизації взаємовідносин між представниками різних конфесійних ідентичностей. Визначено, що реалізація принципів толерантності можлива за умови, коли зосереджується увага на тому, що об’єднує і є спільним.