Image

Музика і співи в християнській традиції: неопротестантські реалії

Навчальний заклад: Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Автор: Григораш Валерій Валерійович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Дніпропетровська

Опис:

Актуальність роботи обумовлена розкриттям музичної культури в християнській традиції в її неопротестантському сегменті, котрий знаходиться на стадії формування й не був раніше предметом аналізу в українському релігієзнавстві. В ході дослідження розглянуто історію становлення музики і співів в християнській традиції від часів Першоапостольської церкви і до сьогодні, головну увагу зосереджено на використанні й виконанні музики в неопротестантських реаліях. З початком ХХ ст. сталися якісні зміни у виконанні музики серед неопротестантів, поворотним моментом є діяльність течії «Рух Ісуса»: течії, яка розвивалась серед неопротестантів і євангелічних церков і базувалася на служінні/популяризації християнських цінностей серед активно зросталих у 60-70-х рр. ХХ ст. субкультур, зокрема таких, як гіпі. Для розвитку музичних об’єднань і колективів неопротестантського характеру притаманним є її різкий зріст популярності як серед віруючих, так і серед нехристиян, що є характерним також для комерціалізації музики. Музика таких груп звернена на всі вікові категорії, різні цільові аудиторії.