Image

Виховна діяльність православних недільних шкіл на прикладі Покровського благочиння Донецької єпархії (наприкінці 90-х-початку 2000р.р.)

Навчальний заклад: Новогродівський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №7 Новогродівської міської ради Донецької області

Автор: Євсєєва Олеся Сергіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Донецька

Опис:

Історія розвитку недільних шкіл в Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. позначена доробком кількох генерацій визначних вітчизняних педагогів, громадських та культурно-освітніх діячів. Об'єкт дослідження - виховний процес у недільній школі, а предметом дослідження являється - процес реалізації педагогічного потенціалу православної недільної школи. В ході дослідження з’ясовано, що на території Покровського району ще наприкінці ХІХ ст. з’явилися перші недільні церковно-приходські школи, які стали складовою частиною системи православної освіти. За роки незалежності зроблено помітні кроки в справі гуманізації освіти, у тому числі й релігійної. Нами розкрито мету, задачі, методи діяльності Дитячого Методичного Центру Християнської Православної Просвіти м. Покровська і Покровського району,з’ясовано аспекти співпраці цієї установи з Благодійною організацією «Центр допомоги дітям «Отчий дім» м. Покровська, а також Центром соціально-психологічної реабілітації дітей Добропільської міської ради. Дані дослідження доводять, що ДМЦХПП м. Покровська є одним з основних соціальних інститутів, який виховує людину, виконує роль об’єднувального центру в співпраці з недільними школами Покровського району. З’ясовано вплив православних недільних шкіл на виховання й розвиток особистості, проаналізовано думки батьків та вихованців. Доведено, що недільна школа має у своєму розпорядженні великі виховні можливості, які забезпечують природне входження дітей у їхній морально-духовний простір, створюють умови для неформального спілкування, виправлення прорахунків у моральному розвитку.