Image

Елементи архаїчних вірувань в авраамічних релігіях: іудаїзмі, християнстві та ісламі

Навчальний заклад: Опорний навчальний заклад "Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2" Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області

Автор: Гавриленко Тетяна Олександрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Київська

Опис:

Представлений мною постер стисло відображає зміст проєкту: «Елементи архаїчних вірувань в авраамічних релігіях: іудаїзмі, християнстві та ісламі». Дослідницьку роботу присвячено дослідженню авраамічних релігій (іудаїзму, ісламу та християнства) щодо наявності в них спільних архаїчних елементів. Актуальність дослідження зумовлюється потребою збереження релігійної світової спадщини, яка є однією з основних частин історичної пам’яті, а релігійний світогляд є складовою духовності суспільства. У роботі з’ясовано вплив ранніх вірувань на складові авраамічних релігій; на прикладі порівняння відомих світових релігій встановлено взаємозв’язок між ними та їхнім історичним витоком, способом функціонування в історичному минулому та в духовному світі сучасної людини. Розкрито особливості первісних вірувань як основи формування авраамічних релігій; визначено сутнісні характеристики авраамічних релігій з точки зору наявності в них елементів первісних вірувань; з’ясовано вектори впливу архаїчних вірувань на іудаїзм, християнство, іслам; а також виокремлено спільне та відмінне між первісними віруваннями та авраамічними релігіями. Перенесення елементів архаїчних вірувань в авраамічних релігіях простежується в таких напрямах: запозичення обрядово-культових елементів, перенесення ідеї надприродного та трансформація ідеї сакральності. Усі авраамічні релігії визнають Авраама як першого месію й посередника між Богом і людством.