Image

Фактори формування релігійності у світогляді підлітків

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Жабковська Єлізавета Євгеніївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню факторів формування ступеня, рівня й характеру релігійності у світогляді підлітків та формуванню духовно-моральних цінностей молоді. Релігія, як один з духовних феноменів, надає людині розуміння сенсу життя, сприйняття і розуміння ближніх, самого себе. Релігійні цінності також виступають складовою національної та культурної ідентифікації. Найінтенсивнішим періодом релігійних пошуків особистості виступає саме підлітковий вік, на який припадає формування світоглядних уявлень. На основі проаналізованих нами емпіричних даних релігійних орієнтацій підлітків встановлено інтенсивність факторів впливу на формування світогляду підлітків, таких як сім’я, школа, друзі, засоби масової інформації. Визначено, що рівень релігійності серед підлітків є досить високим. Але з віком він знижується. Ступінь релігійності визначається переважно внутрішніми переживаннями, має особистісний характер. Головною проблемою, на наш погляд, є недостатній вплив родини, яка повинна виступати головним фактором збереження національної та релігійної ідентичності. Запропоновано заходи по формуванню духовно-моральних цінностей: 1) Взаємовідносини між підлітками та дорослими повинні будуватися на основі рівноправного діалогу, довіри та авторитетності дорослих, що зробить процес сприйняття цінностей більш ефективним. 2) Моральні настанови повинні носити характер наслідування, а не систему вказівок та покарань. 3) Найкращим фактором поширення духовно-моральних цінностей можуть виступити добровільні молодіжні організації, які в свою чергу стануть агентами змін в середовищі підлітків.