Image

Історичний контекст і сенс розвитку християнського живопису в доюстиніанівський період

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Харківський науковий ліцей-інтернат "Обдарованість"» Харківської обласної ради

Автор: Даниленко Анастасія Сергіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Харківська

Опис:

Роботу присвячено аналізу одного з найскладніших періодів у розвитку християнства – так званий доюстиніанівський період, під час якого релігія переживала своє становлення. Завдяки відсутності чіткої догматики з ІІ по VІ століття найбільш яскраво спостерігається процес самовизначення християнства. Для вивчення був обраний живопис, як напрям культового мистецтва, що зберігся у речових пам’ятках. Найбільший вплив на християнське мистецтво мало іудейське та елліністичне мистецтво, залежно від середовища розвитку. Важливим фактором також визнається релігійна політика державної влади, зміни в якій відбивалися на динаміці вибору християнством засобів презентації та зберігання художніх артефактів. У викладеному контексті актуальність даної роботи полягає в необхідності вивчення закономірностей самовизначення християнства протягом його первісного розвитку, яке нерозривно пов'язують із формуванням мистецтва.