Image

Спеціальні цифрові підписи на основі криптосистеми Пайє

Навчальний заклад: Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Зінькова Валентина Миколаївна

Відділення: Математика

Секція: Прикладна математика

Область: м. Київ

Опис:

У даній роботі було запропоновано схему цифрового підпису Окамото-Утіями (за аналогією до схеми цифрового підпису Пайє). Для обох схем цифрового підпису, які розглядались, була сформульована та доведена властивість рандомізації, яка дозволяє генерувати різні цифрові підписи під однаковими повідомленнями із додаванням випадкових параметрів. Побудовано схеми сліпого цифрового підпису для криптосистем Окамото-Утіями та Пайє. Запропоновані схеми мають криптографічні властивості, аналогічні до властивостей відомої схеми сліпого підпису на основі криптосистеми RSA, та не поступаються останній у стійкості. Досліджено побудову множинного цифрового підпису для криптосистем Окамото-Утіями та Пайє. Показано, що через особливості генерування індивідуальних та колективних ключів побудова схеми множинного підпису є неможливою без втрат стійкості схеми. Крім цього, побудовано три різних класи екзістенційних підробок на схеми цифрового підпису, які розглядались.