Image

Церковно-політичні причини та канонічні основи розділень Київської митрополії в другій половині XIII - на початку XV ст.

Навчальний заклад: Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради Чернігівської області

Автор: Барвінок Вадим Русланович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Чернігівська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу причин та передумов розділення Київської митрополії в др. пол. XIII – на поч. XV ст. Особливу увагу приділено діяльності Києво-Литовського митрополита Григорія Цамблака в 1415-1420 рр. Висновки проєктної роботи дають змогу більш детально проаналізувати тему церковно-політичних конфліктів Київської митрополії задля кращого розуміння передумов формування автокефальної Церкви на території сучасної України. Висвітлено загалом проблемні періоди життя Київської митрополії монгольської та литовсько-польської доби до часу її розділення у 1415 р. Охарактеризовано також канонічні аспекти отримання православною митрополією статусу автономії та автокефалії, які мали значний вплив на легітимність здобуття митрополією статусу автономії у складі Константинопольського патріархату. В ході наукового дослідження ми зробили наступні висновки: Київська митрополія в кінці XIII - на початку XV ст. зазнавала постійних розділень, що було пов'язано як з суто політичними, так і соціокультурними, релігійними проблемами життя цієї автономної частини Константинопольського патріархату. Такими проблемами були надмірне втручання світської влади в церковні справи митрополії, перенесення центру управління митрополією з Києва до Північно-Східної Русі, гнучка політика Царгородського патріархату, який в умовах гострої кризи намагався зберегти на східнослов'янському просторі свій вплив. В конфлікт, який став прологом до повного розділу митрополії на Київську та Московську, у 1415 р. був втягнений і Григорій Цамблак – непересічна особистість, постать якого є малодослідженою та потребує ґрунтовного аналізу.