Image

Філософська категорія істини в концепції фільму "Чорнобиль": проблема пізнання та інтерпретації

Навчальний заклад: Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області

Автор: Забавський Назар Ігорович

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Філософія

Область: Івано-Франківська

Опис:

Дослідницьку роботу представлено таким чином, що спершу проаналізовано істину як філософську категорію, її складові, а потім спроєктовано ці характеристики на художнє буття фільму "Чорнобиль". У запропонованому проєкті вивченню підлягали філософські, мистецтвознавчі, світоглядні, історичні аспекти пізнання істини в контексті мінісеріалу. Визначено роль інтуїції та логіки на шляху до осягнення істини. У дослідженні показано, як тяжіння до істини, її пошуку лежить в основі будь-якого знання, що рухає прогресом людства. Проаналізовано роль людських цінностей у пізнанні, осмисленні та інтерпретації істини через діяльність науковців фільму, у зрізі проблеми вибору між істиною, правдою та брехнею. Активний розвиток наукового знання сьогодення, прогрес інженерно-технологічної думки, еволюція людини як виду неможлива без розуміння сутності істини, її філософського та гуманістичного підгрунтя, що й становить актуальність цього проєкту. Унаслідок багатоаспектного аналізу істини як філософської категорії, синтезуючи теорію та практичний матеріал із реальною історичною основою, отримано надійні інструменти нашого життєвого досвіду для розуміння суті істини та її місця у теперішньому суспільстві.