Image

«Людська похибка» у філософії абсурду Альбера Камю

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Ховрак Олександра Олександрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Філософія

Область: Кіровоградська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу категорії «людської похибки» та обґрунтуванню її ідеї як мірила екзистенції в постсучасному світі. Філософська проблема пошуку сенсу життя як порятунок від страждань супроводжувала людство протягом всього його існування, маючи у різних народів в різні історичні періоди як свої специфічні риси, так і елементи повторюваності – прагнення досягти певного ідеалу. Екзистенціалізм став філософським вираженням глибоких потрясінь, що спіткало західну цивілізацію в ХХ столітті. Сьогодні крах чергових утопічних ідей та логіко-раціональних світоглядних концепцій актуалізує екзистенційне питання і зокрема філософію абсурду А. Камю, їх аналіз з метою покращення, розвитку й адаптації до реалій сьогодення. На основі аналізу філософії абсурду А. Камю ми спробували сформулювати категорію «людської похибки». Вона полягає в тому, що для більшості ідеологій для досягнення результату необхідно дотримання певних правил та закономірностей, що є фактично неможливим через людський фактор. Якщо людина відступає від норм, її карає система, якщо людина ідеальна для системи, її ненавидить загал та покаранням стає суспільний осуд. Ми бачимо, що конфлікт бажань і зовнішнього світу зберігається в будь-якому разі. Це і є абсурд. Це руйнує міф про ідеальне суспільство та ставить під сумнів багато догматів прагматизму. Отже, наша відповідь на екзистенційне питання: потрібно не шукати ідеальне середовище, а покращувати той світ, що вже є, не змінювати світ, а змінювати себе, адже сенс життя не зовні, він в середині нас.