Image

IT-метафорика як засіб осмислення реальності

Навчальний заклад: Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 Харківської міської ради Харківської області

Автор: Соколова Евіліна Олексіївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Філософія

Область: Харківська

Опис:

Дослідження присвячено виявленню особливостей і меж застосування IT-метафорики в процесі розуміння реальності. Автор розглядає метафору, як лінгвокогнітивний феном, що є одним з найважливіших інструментів пізнання світу та самого себе. Запропоновано новий підхід до розуміння цілісності метафоричних компонентів IT-спільноти як соціального і культурного явища. У результаті дослідження були виявлені підстави для здійснення метафоричного перенесення в IT-середовищі. Визначено основні типові поля метафоричного слововживання в IT й розкриті основні особливості використання IT-метафорики, розглянуто типології метафор із пристосуванням їх до базових метафор IT-середовища. Розглянуто механізм дії метафори на кожному рівні типології і виявлено взаємодію базових IT-метафор, проаналізовано функціонально-прагматичні потенції IT-метафорики як інструменту перлокутивного акту. У роботі запропоновано новий підхід до розуміння IT-спільноти як соціального і культурного явища, визначено сутність IT-метафорики як засобу розуміння.