Image

Проблема чуттєвого у філософській антропології

Навчальний заклад: Чернівецька гімназія №2 Чернівецької територіальної громади

Автор: Плитчук Антоніна Андріївна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Філософія

Область: Чернівецька

Опис:

Робота «Проблема чуттєвого в філософській антропології» присвячена дослідженню однієї з найяскравіших течій нової філософії, яка з’явилась на рубежі ХІХ-ХХ століть під впливом «Весни народів» та їх актуальності в світогляді сучасної молоді. І якщо перші два розділи розглядають проблему чуттєвого в напрямах: емпіріокритицизмі, «філософії життя», ірраціоналізмі Кьєркегора та розвиток філософської антропології ХХ століття, то третій є соціологічним дослідженням, проведеним для учнів 10-11 класів Чернівецької гімназії 2 та студентів ЧНУ м. Чернівці. Додаючи до роботи з філософії і соціологічний напрямок, ми мали за мету дослідити актуальність або несвоєчасність поглядів нової філософії кінця ХІХ- початку ХХ століть. Заодно, було цікаво визначити наскільки впевнена молодь ХХІ століття щодо свого майбутнього, що була однією з причин написання роботи, адже я сама досі не можу визначитись у майбутній професії та взагалі в житті. На питання людського буття, сутності неможливо раціонально відповісти, проте кожен сам вибирає, як чинити – за покликом серця чи опираючись на розум.