Image

Рекламна лексика Житомирських ЗМІ

Навчальний заклад: Житомирський обласний ліцей Житомирської обласної ради

Автор: Буйноза Богдана Олександрівна

Відділення: Філософія та суспільствознавство

Секція: Журналістика

Область: Житомирська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу рекламної лексики житомирських ЗМІ. Досліджено лексичні особливості реклами, зібрано та інвентаризовано рекламну лексику, ужиту в житомирських мас-медіа. Скласифіковано вибрані лексеми за лексико-семантичними групами. Визначено спільні тенденції розвитку мови сучасного міста. Проаналізовано наукову літературу з проблеми дослідження. У дослідженні виявлено, що для розмовної комунікації характерне як свідоме продукування прецедентних рекламних текстів у мовленні, так і несвідоме їх використання. Проаналізовано основні завдання рекламного тексту.