Image

"Середнє Поросся ХІ — початку ХІІІ століть як давньоруський фронтир у світлі археологічних досліджень"

Навчальний заклад: Білоцерківське навчально-виховне об'єднання "Ліцей - Мала Академія Наук" Білоцерківської міської ради Київської області

Автор: Снігур Аліса Костянтинівна

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Київська

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню та аналізу історії Середнього Поросся ХІ — початку ХІІІ століть як давньоруського фронтиру за даними археологічних об’єктів і знахідок. Вивчено вплив прикордонного статусу на специфіку життя Поросся ХІ — початку ХІІІ століть; систему заселення регіону, особливості його військової та економічної колонізації; роль і значення Пороської оборонної лінії у житті краю та Київської Русі. Проаналізовано особливості функціонування поселенських структур (міст, укріплених городищ) Середнього Поросся ХІ — початку ХІІІ століть. Досліджено особливості поховальних комплексів давньоруського Юр’їва, Яблунівського курганного могильника, західно-балтського могильника Острів 1, некрополів чорних клобуків. Використано потенціал археологічних джерел для аналізу Поросся як історичного та етнокультурного простору формування регіональної ідентичності його слов’янського («порошани») і кочового («чорні клобуки») населення; визначення основних характеристик матеріальної та духовної культури поліетнічного населення краю, характер взаємовідносин і взаємовпливів. Поросся ХІ — початку ХІІІ століть представлено фронтиром Київської Русі, економічно розвинутим прикордонним краєм із строкатим етнічним складом і воєнізованим побутом мешканців, де жваві контакти між народами призвели до взаємовпливу етносів, змішування окремих рис їхньої матеріальної та духовної культури, тісних взаємовідносин і взаємовпливів.