Image

Вплив окремих агроприйомів на формування врожайності насіння льону олійного в умовах північного Степу України

Навчальний заклад: Комунальний заклад освіти "Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Межівської селищної ради" Дніпропетровської області

Автор: Філіппова Анастасія Юріївна

Відділення: Екологія та аграрні науки

Секція: Агрономія

Область: Дніпропетровська

Опис:

Роботу присвячено дослідженню процесів формування врожаю льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах північного Степу України. Завдяки своїм унікальним властивостям, а особливо екологічній чистоті, льонопродукція і продукти її переробки користуються зростаючим попитом не тільки на внутрішньому ринку України, але й у передових промислово розвинутих країнах світу. Розвиток галузі льонарства в сучасних умовах неможливий без виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції. Це значною мірою залежить від використання нових сортів льону і економічно доцільних прийомів вирощування, здатних забезпечувати високі врожаї насіння. Нами проаналізовано сучасний стан і тенденції, перспективи розвитку льону олійного. Досліджено особливості процесів росту та розвитку рослин за різних способів сівби та варіантів застосування препарату Лігногумат. Оцінено показники продуктивності. З’ясовано вплив факторів, що досліджувалися на врожайність насіння. Проведена економічна ефективність окремих агроприйомів вирощування. Результати досліджень дали змогу науково обґрунтувати технологію вирощування льону на насіння для умов недостатнього і нестійкого зволоження. Вперше визначена сортова реакція на окремі агроприйоми вирощування. Встановлені оптимальні способи сівби та варіанти застосування препарату Лігногумат. Визначено, що застосовані агрозаходи вирощування льону олійного за економічними показниками забезпечують рівень конкурентоспроможності галузі льонарства в сучасних умовах.