Image

Знахідки амфорної тари на археологічному комплексі пізньоримського часу та епохи Великого переселення народів Війтенки (за результатами досліджень 2004-2018 рр.)

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Клугино-Башкирівський ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області

Автор: Гусєв Іван Іванович

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Харківська

Опис:

Знахідки амфорної тари дають змогу визначити торгові зв’язки, хронологію пам’яток або комплексів, у тому числі висвітлюють особливості культурних процесів регіонів археологічних культур. У ході дослідження було проаналізовано стан вивченості питання, проведено характеристику джерельної бази, визначено типи амфор поширених у черняхівській культурі, визначено типи амфор, що присутні на археологічному комплексі Війтенки та особливості їх поширення на пам’ятці. Для дослідження нами було взято 668 фрагментів та одна ціла посудина. У ході дослідження встановлено, що серед амфор на археологічному комплексі Війтенки наявні типи амфор, що вироблялися в містах Малої Азії (типи Шелов D, Шелов F, Шелов E, MRA 3, MRA 7, LRA 10, LRA 1). Відсутні амфори з Італії (тип Форлімпополі), з дунайського лімесу (тип Дафна), з міст Боспорського царства (амфори зі складнопрофільованими ручками та амфори з жолобчатими ручками) та амфори Малої Азії з міста Самос (тип Делакеу), які присутні на інших пам’ятках черняхівської культури. Знахідки найбільш ранніх типів (Шелов D, МRА 3 та МRА 7) тари присутні на ділянці А та пов’язані з раннім горизонтом пам’ятки (горизонт Боромля). Решта типів тари (Шелов F, E, LRА 10 та LRА 1), виявлені на поселенні й могильнику, вписуються в період існування черняхівської культури.