Image

Матеріальна культура українських міст в добу пізнього середньовіччя

Навчальний заклад: Кам'янець-Подільська загальноосвітня школа №16 I-III ступенів Хмельницької області

Автор: Бурлак Ірина Василівна

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Хмельницька

Опис:

Розвиток міст з другої половини XIII ст. певною мірою загальмувався внаслідок монгольського поневолення. Однак, незважаючи на це, швидкими темпами будуються потужні укріплення, набуває поширення магдебурзьке право, відновлюються величні храми давньоруської доби. Усе це, безумовно, позначилось на матеріальній культурі українських міст та міщан. Відповідно, метою проєкту є дослідити матеріальну культуру окремих українських міст у другій половині XIV – першій третині XV ст. Результати роботи: 1) проаналізовано археологічні та писемні джерела, а також основні праці із цієї проблематики; 2) виявлено особливості забудови міст й приватного житла, головних оборонних споруд та церковної архітектури; 3) проведено комплексний аналіз віднайдених керамічних артефактів, а також сформульовано певні висновки стосовно гончарного виробництва.