Image

Типологізація та історико-культурна атрибуція археологічних пам’яток доби бронзи (за матеріалами села Рибинськ Корюківського району Чернігівської області)

Навчальний заклад: Чернігівський обласний педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради

Автор: Трейтяк Павло Миколайович

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: Чернігівська

Опис:

Науково-дослідницьку роботу присвячено типологізації та історико-культурній атрибуції археологічних знахідок доби бронзи, які були виявлені на території та в околицях сучасного села РибинськКорюківського району Чернігівської області, і зберігалися в колекції шкільного музею, а нині перебувають під опікою сільської громади. У ході дослідження було визначено типологічні характеристики знахідок. Конструктивні особливості кам’яних сокир з Рибинської колекції уперше розглянуто як елемент цілісної структури археологічного комплексу і використано для порівняльного аналізу різних археологічних культур. Уперше здійсненотипологізацію циліндроподібних і конусовидних предметів з Рибинської колекції археологічних пам’яток, а також фрагменту кераміки з «ялинковим» орнаментом. Здійснено історико-культурнуатрибуцію археологічних пам’яток, виявлених на території села Рибинськ Корюківського району Чернігівськоїобласті. Виконання дослідницьких завдань дозволило дійти висновків: в околицях села Рибинськ мешкали представники середньодніпровської культури, носіями якої були представники культури шнурової кераміки, які прийшли з заходу. Знахідками, притаманними даній культурі і виявленими в околицях села, є свердлені кам’яні сокири, кам’яні зернотерки, долота. Зогляду на типологію археологічного матеріалу, носії археологічних пам’яток, виявлених на території Рибинська, були частиною руху населення з Циркумпонтійського регіону на північний схід. Знахідки з околиць села Рибинськ є важливим історичним джерелом, що містить цінну інформацію про стародавню історію Подесення.