Image

Історична топографія Києва у XIII - XVI ст. Аналіз джерел

Навчальний заклад: Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка Печерського району міста Києва

Автор: Слюсарь Денис Євгенович

Відділення: Історія

Секція: Археологія

Область: м. Київ

Опис:

Темою проєкту є історична топографія міста Києва у ХІІІ-ХVІ ст.- найбільш проблемний та малодосліджений період в історії Києва та України – після монгольської навали до створення Козацької держави. Джерельною базою роботи були картографічні, епіграфічні, писемні та археологічні матеріали, викладені в наукових працях вчених ХІХ-ХХІ ст. Завданням роботи було проаналізувати всі джерела та спробувати зробити узагальнення щодо планувальної структури та історичної топографії міста Києва у ХІІІ-ХVІ ст. Внаслідок аналізу наукових робіт та картографічних джерел було з'ясовано, що Київ складався з Верхнього та Нижнього міста, цитадель якого розміщувалася на горі Киселівка, околиць–Копирів кінець, Дорогожичі, Печерськ, а осередком торгово-ремісничого життя був Поділ. Саме на цих територіях в кінці XX –на початку XXI ст. було знайдено та досліджено ряд археологічних об’єктів ХІІІ-ХVІ ст.: монети, кераміка, залишки кам’яних споруд (церков), жител, ремісничих майстерень, скарби тощо. З'ясувавши планувальну структуру міста та проаналізувавши матеріали досліджень вчених, автор зробив висновки, що Київ і після монгольської навали продовжував існувати як досить велике середньовічне місто всупереч розповсюдженій гіпотезі про його майже повне знищення.