Image

Волиняни у Віденському поході Яна ІІІ Собеського (1683–1684 рр.)

Навчальний заклад: Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гіркополонківський ліцей Боратинської сільської ради" Волинської області

Автор: Марчук Андрій Сергійович

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Волинська

Опис:

Дослідницька робота присвячена мілітарним формуванням волинян у війську польського короля Яна ІІІ Собеського під час Антитурецької кампанії 1683–1684 рр. Розкриття теми здійснено із дотриманням причинно-наслідкових зв’язків. Дії та внесок волинян висвітлено з огляду на ведення бойових дій інших частин союзного війська. Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У результаті дослідження теми було встановлено, що волиняни складали значну частину польської армії, загалом майже 11 %, та зробили важливий внесок у хід кампанії. Волинські вояки неодноразово відзначились на багатьох етапах Віденської баталії, в обох битвах під Парканами, облозі Естергома, Сецена та інших міст. Волиняни самостійно здобули перемогу у боях під Еберсдорфом та Сабіновом.