Image

Політичний образ Авраама Лінкольна в періодичних виданнях Півдня та Півночі США

Навчальний заклад: Криворізький Центрально-Міський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області

Автор: Летенко Єгор Ігорович

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Дніпропетровська

Опис:

У науково-дослідницькій роботі здійснено аналіз та порівняння американської періодики середини XIX століття та розглянуто політичний образ 16-го президента США Авраама Лінкольна, створений різноплановими публікаціями в періодичних виданнях Півдня та Півночі США в період політико-ідеологічного конфлікту між регіонами. Крім того, було визначено дефініції та складові понять «імідж», «образ», досліджено їх взаємозв’язок та вплив на створення загального політичного образу. Також в роботі надано теоретичні засади вивчення політичної біографії, розглянуто сучасні тенденції розвитку політичної біографістики, аналізовано вплив життєвого шляху особистості на еволюцію та формування її ідеології, політичної думки на прикладі біографічних відомостей про Авраама Лінкольна. Актуальність роботи полягає в реконструкції та верифікації поняття «образ політика» на підставі вивчення періодичних видань Сполучених Штатів Америки за історико-географічним районуванням «північ-південь», що й досі відіграє надзвичайно важливу роль у політичному житті США. Ми побачили, що образ Авраама Лінкольна отримав значне і контраверсійне висвітлення в американській публіцистиці як в другій половині XIX століття, так і на зламі століть. Південні видання в основному підходили до зображення Лінкольна досить фанатично: для них він був кривавим тираном, який представляв величезну загрозу традиційному устрою Півдня. На Півночі спостерігався доволі виважений підхід до формування позитивного образу Авраама Лінкольна.