Image

Проєкт "Міжмор'я" та Україна: перспективи і виклики

Навчальний заклад: Осипенківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради Бердянського району Запорізької області

Автор: Великанов Єгор Григорович

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Запорізька

Опис:

У сучасних умовах ідея нового геополітичного союзу, який може стати інструментом досягнення миру та стабільності у регіоні Центральної та Східної Європи, стає актуальною як для країн регіону, що недавно вступили у ЄС та не є суб’єктами його політики, так і для країн, що не є членами ЄС та НАТО, але вже зараз потребують захисту та вирішення ба-гатьох проблем у всіх сферах життя. Саме тому, для України можливість стати частиною інтеграційного проєкту «Міжмор’я» є питанням забезпечення національної безпеки та міжнародного співробітництва з країнами регіону. Дослідження присвячене аналізу геополітичного проєкту «Міжмор’я», перспектив, загроз та викликів, які несе його реалізація Україні. Проаналізовано історіографію, присвячену формуванню проєкту «Міжмор’я» на початку ХХ ст. На основі широкої джерельної бази проаналізовано та систематизовано основні концепції Балтійсько-Чорноморського союзу. Визначено позиції потенційних учасників геополітичного проєкту та розкрито найбільш перспективні формати їхнього співробітництва: політичний, військовий та економічний. Охарактеризовано потенційні виклики та загрози, які несе із собою реалізацію проєкту як для його учасників загалом так і для України зокрема. Акцентовано увагу на глобальних наслідках можливої реалізації цього проєкту в умовах перманентної кризи системи міжнародної безпеки початку ХХ ст.