Image

Вплив пандемій на історію людства

Навчальний заклад: Ставищенський навчально-виховний комплекс "заклад загальної середньої освіти I-III ступенів-юридичний ліцей" №2 ім. О.С. Паланського Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області

Автор: Сніцар Вікторія Андріївна

Відділення: Історія

Секція: Всесвітня історія

Область: Київська

Опис:

У ході дослідження було з’ясовано сутність пандемій, проаналізовано негативні та позитивні наслідки пандемій, їхній вплив на подальші історичні процеси та на зміну історичних епох. За допомогою соціологічних досліджень було визначено вплив пандемії коронавірусу на економічну ситуацію в Україні та на життя пересічних громадян. У результаті дослідження було зроблено висновки про те, що людство пережило чимало пандемій, які призводили до складних наслідків, призупиняючи на певний час поступальний розвиток цивілізації. Найбільші пандемії чуми, холери та грипу відіграли помітну роль в історії людства, спричиняючи процеси, які змінювали епохи, суспільство, а отже, опосередковано вплинули на формування теперішнього світу із його системою відносин та цінностей. Пандемії не були єдиними чинниками, що сприяли зміні періодів світової історії, проте саме вони породжували або пришвидшували причини, які запускали ці процеси в політичній, соціально-економічній, культурній сферах. Такими пандеміями слід визнати чуму Юстиніана (VІ ст.), «Чорну смерть» (XIV ст.), пандемії холери (XIX ст.), «іспанку» (1918-1920 рр.). Наразі людство долає пандемію коронавірусу COVID-19, яка забрала мільйони людських життів та спричинила глобальні проблеми, і приходить до розуміння, що світ змінився, став більш інформаційним, але найголовнішими залишаються основоположні людські цінності: сім’я, толерантність, спілкування тощо. А отже, приходить нова епоха.